Poortveiligheid

Download documentatie

Meer informatie of een offerte aanvragen?

Onze specialisten helpen u graag. Neem contact op

De poorten van ABC Hekwerk voldoen altijd aan de actuele wet- en regelgeving

Bij ABC Hekwerk besteden we veel aandacht aan de veiligheid van onze poorten. Deze voldoen aan de actuele Europese wet- en regelgeving: De EN 13241:2003+A2 2016. Vanaf September 2021 voldoen onze elektrisch aangedreven poorten aan de nieuwste norm EN 12453: 2017+A1 2021, die de gebruiksveiligheid van elektrisch aangedreven poorten beschrijft.

Een voor personen veilige poort moet voldoen aan wet- en regelgeving. Daarbij maakt de wet onderscheid tussen handbediende poorten en elektrisch aangedreven poorten. Een elektrisch aangedreven poort wordt gezien als een machine. Op grond van de machinerichtlijn en de richtlijn verordening Bouwproducten (CPR), moeten deze poorten aan strenge eisen voldoen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. Op Europees niveau geldt de zogenoemde CE-markering, een wettelijk verplichte aanduiding waar producten aan moeten voldoen binnen de Europese Unie.

De veiligheids-kenmerken op een rij:

De poorten van ABC hekwerk zijn allen voorzien van een Declaration of Performance (DoP). Hierop ziet u op welke testen de poort is gekeurd. Hieronder valt bijvoorbeeld de windkracht of statische berekening. In de DoP vindt u ook het nummer van de Initial Type Test (ITT). Deze ITT geeft aan dat de installatie gekeurd is door een onafhankelijke, geaccrediteerde keuringsinstantie. Aan deze markering kunt u zien dat ook de Factory Production Control (FPC), de risicobeoordeling en het technisch constructie dossier (TCD) compleet en in orde zijn. Zoals de wet voorschrijft ontvangt u bij oplevering een uitgebreide gebruikershandleiding zodat u op juiste en veilige wijze uw poort in gebruik kunt nemen.

Handbediende poorten
Onze poorten zijn voorzien van een gecombineerde CE-Prestatieverklaring.
Elk bouwproduct, dat onder een Europese geharmoniseerde norm valt, heeft deze verklaring nodig. De gecombineerde CE-Prestatieverklaring is een belangrijk onderdeel van de bouwproductenverordening. In een prestatieverklaring (ook wel DoP genoemd) staat welke eigenschappen een bouwproduct heeft.

Geautomatiseerde poorten:
Naast een CE-Prestatieverklaring is voor geautomatiseerde poorten ook een Conformiteitsverklaring nodig. Geautomatiseerde poorten moeten namelijk ook voldoen aan de Machinerichtlijn. Een CE Conformiteitsverklaring (ook wel Verklaring van Overeenstemming genoemd) is een document waaruit blijkt dat het product voldoet aan de toepasselijke wetgeving. Door de CE Conformiteitsverklaring op te stellen en te ondertekenen, neemt ABC Hekwerk de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het product op zich.
De betreffende documenten omtrent veiligheid en prestaties zijn vastgelegd in het Technisch Constructie Dossier (TCD). De bedieningskrachten (Operating Forces) van alle poort-motorcombinaties die ABC Hekwerk aanbiedt, zijn getoetst en gecertificeerd door een onafhankelijk genotificeerd laboratorium. ABC Hekwerk heeft deze toetsing laten uitvoeren door KIWA Nederland en TÜV Duitsland. De prestaties en rapportnummers van deze toetsing kunt u terugvinden op de CE-Prestatieverklaring.

Op onze (geautomatiseerde) poorten treft u de zogenoemde CE-markering aan. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de geldende Europese regelgeving. CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving.

De belangrijkste wijzigingen

Per september 2021 zijn de veiligheidseisen voor geautomatiseerde schuif-, vouw- en draaipoorten stevig aangescherpt. Dat betekent overigens niet dat bestaande poorten met een CE-markering daardoor opeens onveilig zijn. Schuifpoorten bevatten al vele beveiligingen zoals veiligheidslijsten, signalering en optioneel detectielussen of laserschermen.

Bovenop deze beveiligingen is de wetgeving aangepast met een aantal verplichte eisen.
Hieronder hebben we een opsomming gemaakt van de belangrijkste wijzigingen:

 1. Meerijden op een bewegende schuifpoort
  Wanneer een poort in beweging is moet deze personen detecteren als die meeliften op de vleugel. De poort moet bij beklemmingsgevaar direct stoppen of omkeren om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Voor september 2021 was dat ook al voorzien, echter zijn de regels hierop strenger geworden en moet de poort met een positief resultaat getest zijn.
 2. Tweede fotocel voor een aangedreven poort
  om personen of objecten te detecteren voordat deze in aanraking komen, zijn er bij de draai- en schuifpoorten fotocellen geplaatst. Voorheen was slechts één fotocel voldoende. Dat is nu veranderd, aan zowel de binnen- als buitenzijde is nu standaard een fotocel geplaatst zodat de poort detecteert of er mogelijk een gevaarlijke situatie ontstaat.
 3. Gelijke regels voor openen en sluiten
  In de nieuwe norm moet de kracht welke gebruikt wordt om de poort te openen gelijk zijn aan de kracht welke gebruikt wordt om te sluiten. Voorheen werd enkel de kracht om te openen beoordeeld. Daarnaast moet een poort ook aan de achterzijde voorzien zijn van een afslaglijst of moet het inklemmen aan de achterzijde worden voorkomen.
 4. Afschermen van schuivende delen
  Om te voorkomen dat men zich kan beklemmen dienen schuifpoorten welke op minder dan 1 meter afstand langs het hekwerk schuift, verplicht te worden voorzien van een veiligheidsvoorziening om het risico op beklemming te voorkomen. In deze gevallen past ABC Hekwerk een fijnmazig hekwerk, afschermnet of privacydoek toe.
 5. Extra veiligheidsvoorziening voor draaipoorten en vouwpoorten
  Draaiende delen slijten naar verloop van tijd. In extreme gevallen kan een scharnier zelfs uitscheuren of afbreken, wat bij een dergelijke poort tot een omvalgevaar kan leiden. Hierop is de wet aangepast en dient er een extra beveiliging aan te worden gebracht zodat meer dan 30 graden omvallen voorkomen wordt. ABC Hekwerk voorziet hiertoe de poort standaard met een kabel of, bij grotere poorten, met een derde scharnier aan de bovenzijde.

Houd uw beveiliging in topconditie

Om uw poort in functionele nieuwstaat te houden, is het wettelijk verplicht om minimaal één keer per jaar professioneel en aantoonbaar onderhoud uit te voeren aan uw elektrische poort, waarbij de werking van de veiligheidscomponenten gecontroleerd dienen te worden. ABC Hekwerk biedt u die mogelijkheid middels een onderhoudscontract aan.
Gratis advies of vrijblijvende offerte aanvragen
* verplicht veld

Montage info (Waar wordt het project geplaatst?)